Kim jest Product Designer i czym się zajmuje? | Skvot — szkoła dla kreatywnych
SKVOT MAG

Kim jest Product Designer i czym się zajmuje?

Tomasz Dyrks, Head of UX w Displate, opowiada o roli Product Designera.

Kim jest Product Designer i czym się zajmuje?
card-photo

Emilia Mikulska

Dziennikarka SKVOT MAG

20 grudnia, 2022 Artykuły

Product Design to dynamicznie rozwijająca się branża, w której zatrudnienie znajdują kreatywne osoby pasjonujące się technologią. Product Designer, Strategic Designer, Projektant Innowacji, Business Designer, Experience Architect czy po prostu Projektant Produktów – wiele ról, jeden wspólny cel – zaprojektować dobry produkt. Na czym polega projektowanie produktów i jak zacząć karierę w branży? Zapytaliśmy o to Tomasza Dyrksa, który kieruje działem Digital Product Design w Displate i prowadzi kurs Digital Product Design w Skvocie.

Na czym polega praca Product Designera?

Product Designerzy są odpowiedzialni za szereg działań prowadzących do powstania i rozwoju produktu. Proces ten rozpoczyna badanie potrzeb klientów, po którym następuje konceptualizacja pomysłów, prototypowanie i testowanie rozwiązań, wreszcie projektowanie interfejsu i jego późniejsza optymalizacja na podstawie opinii użytkowników oraz danych analitycznych.

Szczególnie ciekawą i wymagającą gałęzią Product Designu jest projektowanie produktów cyfrowych. Digital Product Design jest procesem specyficznym z dwóch powodów – ponieważ tworzone produkty są interaktywne oraz ze względu na to, że praca nad nimi to ciągła ewolucja. Interaktywność produktów cyfrowych oznacza, że użytkownicy mogą wchodzić z nimi w interakcje wykonując działania, takie jak klikanie przycisków, przewijanie treści czy wprowadzanie danych. Projektując produkt cyfrowy, designer musi przewidzieć, w jaki sposób będą przebiegać te interakcje oraz zaplanować działanie produktu na różnych urządzeniach i w różnych kontekstach. Natomiast ciągła ewolucja produktów cyfrowych oznacza konieczność bycia przygotowanym na iteracje i ulepszenia w odpowiedzi na dane płynące od użytkowników i z rynku. Projektowanie produktów cyfrowych wymaga ciągłej nauki i śledzenia najnowszych trendów. Aby utrzymać się na szczycie, projektant musi być na bieżąco z nowinkami technologicznymi i trendami w projektowaniu oraz szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów.

Jakie kluczowe kompetencje musi posiadać dobry Product Designer?

Projektant produktów musi przede wszystkim dobrze rozumieć zasady projektowania zorientowanego na użytkownika i dzięki temu tworzyć intuicyjne rozwiązania. Rola ta polega na identyfikowaniu i rozwiązywaniu złożonych problemów, dlatego umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia jest tu niezwykle wartościowa. Związana jest z tym także zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się wymagań i priorytetów oraz gotowość do ciągłego iterowania i ulepszania projektu.

Wśród kluczowych umiejętności na tym stanowisku znajduje się także komunikacja, ponieważ do zadań projektanta produktów należy prezentowanie koncepcji i pomysłów projektowych zainteresowanym stronom. Umiejętność efektywnego komunikowania jest tym istotniejsza, że budowa produktu to praca zespołowa. W swojej codziennej pracy designerzy ściśle współpracują w szczególności z Product Managerami. Wspólnie z nimi definiują wizje, cele oraz wymagania i tworzą przyjazne dla użytkowników produkty, które rozwiązują rzeczywiste problemy i zaspokajają potrzeby klientów.

 

Nie jest konieczne, aby projektanci produktów mieli doświadczenie w biznesie lub zarządzaniu produktami, jednak podstawowe zrozumienie tych obszarów może pomóc im w podejmowaniu świadomych i strategicznych decyzji projektowych oraz przyczynić się do sukcesu produktu. Umiejętności biznesowe i zrozumienie koncepcji finansowych takich jak rentowność i zwrot z inwestycji pomagają projektantom lepiej zrozumieć cele biznesowe i ograniczenia projektowanego produktu oraz dostosować decyzje projektowe do ogólnych celów organizacji. Z kolei wiedza z zakresu zarządzania produktami umożliwia im lepsze zrozumienie procesu rozwoju produktu, pomaga nadawać priorytety wymaganiom i skuteczniej współpracować z Product Managerami. Rozwijając karierę w Product Designie, warto także opanować zagadnienia takie jak zwinne metodologie, mapa drogowa produktu i zarządzanie interesariuszami.

Jak zostać Product Designerem?

Istnieje wiele ścieżek, które prowadzą do kariery projektanta produktów. Kandydat na projektanta musi posiadać odpowiednią kombinację wykształcenia, doświadczenia i praktycznych umiejętności w zakresie designu oraz dziedzin pokrewnych.

Jednak pierwszym krokiem w kierunku kariery w Product Designie jest zbudowanie portfolio. Aby stworzyć swoje pierwsze projekty można skorzystać z jednego z programów stażowych, jakie oferuje wiele firm, albo zacząć pracować nad projektami pobocznymi na własną rękę, na przykład na zasadzie freelance’u. Można także rozwijać swoje umiejętności poprzez samokształcenie i kursy online. Choć oficjalne wykształcenie zwykle nie jest wymagane na tym stanowisku, niektórzy projektanci zdobywają dyplomy w dziedzinach takich jak projektowanie graficzne lub interakcja człowiek-komputer (HCI). Kierunki te obejmują zajęcia z zasad projektowania, projektowania zorientowanego na użytkownika i obsługi narzędzi niezbędnych w pracy Product Designera.

Dla rozpoczynających karierę bezcenne jest również nawiązywanie kontaktów z innymi projektantami, szukanie mentorów i aktywne uczestniczenie w życiu społeczności. Ważne jest również śledzenie najnowszych trendów projektowych i praktyk, co można osiągnąć, czytając branżowe blogi, raporty i publikacje, lub uczestnicząc w konferencjach. Warto także poszerzyć zakres swoich zainteresowań i umiejętności o product management, marketing i podstawy biznesu.

Jakie są obecnie największe wyzwania w branży?

Jednym z największych wyzwań Product Designu jest szybkie tempo zmian. Trendy technologiczne i rynkowe zmieniają się bardzo dynamicznie, a projektanci muszą uwzględniać je w swojej pracy. Bycie na bieżąco z trendami jest bardzo istotne, ponieważ nowe zjawiska, takie jak wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, mogą wpływać zarówno na zachowania klientów, jak i metody wykorzystywane w projektowaniu.

Z tempem zmian, związane jest kolejne wyzwanie, a mianowicie konieczność szerokiego rozwijania swoich kompetencji, aby nadążyć za potrzebami organizacji. Rola projektanta ewoluuje tak szybko, jak sama branża. Specjalizacja staje się coraz mniej wartościowa. Rola Product Designer jest multidyscyplinarna, wymaga połączenia różnorodnych umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin, kreatywności i umiejętności technicznych.

Na jakich specjalistów jest zapotrzebowanie?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej poszukiwane umiejętności i profile specjalistów są różne, tak jak różne są potrzeby i cele konkretnych organizacji lub projektów.

Z pewnością na rynku brakuje osób, które potrafią płynnie poruszać się na różnych poziomach abstrakcji i szczegółu – od wizji do egzekucji oraz dostosować się do zmieniających się potrzeb i wymagań. Wielu projektantów skupia się na jednym obszarze, są zorientowani na aspekt wizualny, świetnie odnajdują się w projektowaniu interfejsów, ale już niekoniecznie w analizie danych czy badaniu potrzeb użytkowników. Brak komplementarnej wiedzy i umiejętności z powiązanych obszarów sprawia, że komunikacja wizji i celów biznesowych jest trudna w realizacji, a współpraca w większych zespołach ograniczona.

Pożądane są także osoby o rozwiniętych zdolnościach komunikacyjnych. Projektanci potrafią wnieść dużą wartość do organizacji jako osoby integrujące zespoły i budujące mosty między różnymi grupami. Potrzebne są do tego rozwinięte umiejętności miękkie, które często przegrywają z rozwojem skupionym na obsłudze narzędzi, lub ukierunkowanym na warstwę wizualną. Warto o nich pamiętać.

Dlaczego warto zostać Product Designerem?

Jako projektant produktu wpływasz na doświadczenia milionów ludzi. Jesteś odpowiedzialny za identyfikowanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się zarówno podczas procesu projektowania, jak i użytkowania produktu. Jest to bardzo satysfakcjonujące zajęcie dla tych, którzy lubią rozwiązywać złożone problemy w kreatywny sposób i chcą mieć realny wpływ na polepszenie komfortu życia innych.

Praca nad produktem to również możliwość współpracy z wielofunkcyjnym zespołem, w skład którego wchodzą programiści, Product Managerowie i wielu innych specjalistów, co może być świetną okazją do wymiany perspektyw i poszerzenia zakresu umiejętności. To z kolei otwiera szereg możliwości w kontekście dalszego rozwoju kariery.