Produkcja wystaw multimedialnych — kurs online | SKVOT

PRODUKCJA WYSTAW MULTIMEDIALNYCH

Kurs online, na którym dowiesz się, jak wygląda produkcja wystaw z perspektywy techniczno-biznesowej.
Lector
Czytaj więcej
Data:
22 sierpnia – 8 października
Czas trwania:
12 zajęć online na żywo
w tym 3 warsztaty

Wejdź do branży kreatywnej jako producent wystaw multimedialnych

Dołącz do kursu, naucz się współtworzyć ofertę przetargu, przygotowywać budżet i harmonogram projektu oraz zręcznie nimi zarządzaj. Dowiedz się, jak właściwie dobierać podwykonawców i profesjonalnie koordynować proces obsługi gwarancyjnej oraz serwisowej wystawy.

Po kursie:

 • Znasz najnowsze technologie i techniczne rozwiązania
  • Będziesz skutecznie integrować różnorodne technologie w procesie budowy wystaw, tworząc interaktywne i angażujące doświadczenia dla odwiedzających. Nauczysz się obliczać optykę przy doborze projektorów, aby precyzyjniej ustawiać sprzęt i zapewnić najwyższą jakość prezentacji.
 • Potrafisz stworzyć arkusz realizacyjny WBS
  • Wprowadzisz WBS jako narzędzie do dekompozycji projektu, co pozwoli ci efektywnie zarządzać zadaniami i zasobami. Zrozumiesz, jak tworzyć harmonogram rzeczowo-finansowy, aby kontrolować budżet oraz czas realizacji projektu. Będziesz w stanie skuteczniej planować i monitorować projekty, dbając o terminową i budżetową realizację.
 • Masz opanowaną sztukę negocjacji
  • Nauczysz się skutecznie prowadzić negocjacje na różnych etapach produkcji, co pozwoli ci osiągać korzystne warunki współpracy. Dzięki case-study zdobędziesz doświadczenie i pewność siebie w prowadzeniu rozmów. To pozwoli ci efektywniej zarządzać projektami i budować trwałe relacje z partnerami biznesowymi.

Dla kogo?

 • PM-ÓW Z NIEWIELKIM DOŚWIADCZENIEM I INŻYNIERÓW Z BRANŻY WYSTAWOWEJ

  Poznasz pracę przy dużych i złożonych inwestycjach. Dowiesz się, jak dobierać podwykonawców i opanujesz cały proces inwestycyjny, od pomysłu przez pozyskanie finansowania, aż po procedurę przetargową oraz realizację.

 • PROJEKTANTÓW WYSTAW

  Poznasz cały proces inwestycyjny oraz role interesariuszy, którzy w nim uczestniczą. Opanujesz praktyczne narzędzia potrzebne do zarządzania projektem oraz jego finansowymi aspektami. Dzięki praktycznym zajęciom rozwiniesz swoje zdolności.

 • OSÓB ZMIENIAJĄCYCH BRANŻĘ NP. PM-ÓW Z INNYCH OBSZARÓW

  Poznasz branżę wystawową od kuchni, dzięki czemu lepiej zrozumiesz realia rynku. Dowiesz się, jak wygląda zaplecze biznesowe oraz jakie firmy w nim uczestniczą. Poznasz też szanse i zagrożenia wynikające z prawa zamówień.

 • KURATORÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYSTAWY W INSTYTUCJACH KULTURY

  Doświadczysz procesu przystąpienia do przetargu i realizacji od strony wykonawcy. Poznasz otoczenie biznesowe branży ekspozycyjnej i zrozumiesz, jak przebiega współpraca pomiędzy poszczególnymi firmami, biorącymi udział w projekcie. Nauczysz się również zarządzać budżetem przedsięwzięcia.

Prowadzący

Jakub Szymuś

 • Dyrektor techniczny, Program Manager i wspólnik w firmie TRIAS AVI z 13-letnim doświadczeniem w branży

 • Odpowiada za realizację projektów w obszarach tworzenia wystaw i ekspozycji w muzeach i centrach nauki

 • Zarządza m.in. zespołem kierowników projektów, odpowiedzialnych za poprawny przebieg procesów. Kontroluje też budżet, jakość i harmonogram prac

 • Współpracuje z architektami, grafikami, programistami systemów, software deweloperami oraz działem produkcji scenografii i eksponatów interaktywnych

Portfolio
EPI Centrum - Białystok - fot. TRIAS AVI
Carbonarium - Jastrzębie Zdrój - fot. TRIAS AVI
Carbonarium - Jastrzębie Zdrój - fot. TRIAS AVI
Muzeum Techniki - Warszawa - fot. TRIAS AVI
EC1 Materia Kina - Łódź - fot. TRIAS AVI
Muzeum Fotografii - Kraków - fot. TRIAS AVI
Muzeum Mazowieckie w Płocku- Art déco - fot. TRIAS AVI
Muzeum Mazowieckie w Płocku- Art déco - fot. TRIAS AVI

PROGRAM

 • Moduł I: Koncepcja, rodzaje i przegląd wystaw multimedialnych

 • 01

  22 sierpnia 18:30

  Wprowadzenie do wystaw multimedialnych

  • Prezentacja zakresu kursu i sprawy organizacyjne
  • Wystawy dawniej i teraz
  • Gdzie obecnie powstają wystawy i dla kogo? Określanie grup docelowych odbiorców wystaw
  • Zapotrzebowanie na interaktywność i personalizację w muzeach. Nowoczesne ekspozycje
 • 02

  27 sierpnia 18:30

  Technologie i rozwiązania techniczne na wystawach

  • Prezentacja i omówienie wybranych prac domowych
  • Rozwiązania techniczne przy budowie wystaw
  • Przegląd kluczowych technologii i urządzeń audiowizualnych wykorzystywanych na wystawach
  • Podstawowe zasady doboru projektorów na potrzeby stanowisk multimedialnych
  • Obliczenia optyki przy doborze projektorów
 • 03

  29 sierpnia 18:30

  Etapy powstawania ekspozycji multimedialnych

  • Etapy produkcji wystaw multimedialnych
  • Role i zadania interesariuszy w poszczególnych etapach projektu
 • Moduł II: Otoczenie biznesowe, wykonawcy. Proces przygotowawczy i realizacja projektu

 • 04

  10 września 18:30

  Firmy działające w branży realizacji ekspozycji i wystaw

  • Specjalistyczne urządzenia i usługi niezbędne w procesie tworzenia wystawy
  • Przykłady firm działających na rynku wystawowym
  • Kryteria wyboru wykonawców i dostawców
  • Mapowanie zależności między różnymi branżami w projekcie wystawy
  • Ćwiczenia w grupach – analiza potrzeb projektu i dobór dostawców
 • 05

  12 września 18:30

  Proces inwestycyjny i przetargowy

  • Prezentacja i omówienie wybranych prac domowych
  • Zamówienia publiczne, ustawa PZP, limity budżetowe
  • Etapy procesu inwestycyjnego, formy udzielenia zamówienia publicznego
  • Procedury i kryteria przystąpienia do przetargu
  • Protesty i KIO
 • 06

  17 września 18:30

  Wyceny i planowanie budżetu wystaw. Cash flow w projektach

  • Tworzenie wycen przetargowych i planowanie budżetów
  • Przykładowe budżety realizacyjne
  • Stworzenie budżetu realizacyjnego dla projektu stanowiska
  • Ćwiczenie w grupach – tworzenie budżetu realizacyjnego
 • Moduł III: Nadzór i zarządzanie projektem budowy wystawy multimedialnej

 • 07

  19 września 18:30

  Tworzenie arkusza realizacyjnego WBS (Work Breakdown Structure) na początku projektu i HRF (harmonogramu rzeczowo-finansowego)

  • Wprowadzenie do WBS, narzędzia służącego do dekompozycji projektu
  • Harmonogram rzeczowo-finansowy
  • Ćwiczenie w grupach – tworzenie WBS + wykres Gantta
 • 08

  24 września 18:30

  Zarządzanie projektem wystawy multimedialnej, podstawowe kryteria poprawnej realizacji projektu. Ryzyko, narzędzia i dobre praktyki

  • Prezentacja i omówienie wybranych prac domowych
  • Omówienie kryteriów dobrze realizowanego projektu oraz sposoby monitorowania
  • Omówienie modelu waterfall w kontekście wystaw multimedialnych
  • Pojęcie ryzyka w realizacji projektów ekspozycyjnych
  • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim
 • 09

  26 września18:30

  Negocjacje, umiejętności techniczne oraz interpersonalne dla projektantów i managerów projektów

  • Umiejętności techniczne i interpersonalne w zarządzaniu projektem, zespołem, podwykonawcami i klientami
  • Negocjacje w różnych etapach produkcji ekspozycji multimedialnych
  • Negocjacyjne case study w grupach
 • 10

  01 października 18:30

  Cash flow w projekcie budowy wystawy. Produkty finansowe i polisy w projektach wystawienniczych

  • Cash flow w projekcie, planowanie wpływów i wydatków
  • Ograniczenia etapowania i rozliczania prac w projektach ekspozycyjnych
  • Polisy, gwarancje, weksle – produkty finansowe wykorzystywane przy realizacji kontraktów
 • 11

  03 października18:30

  Odbiory częściowe i końcowe ekspozycji. Obsługa gwarancyjna i usługa serwisowa

  • Typów układów: część dzienna, sypialnia, pokoje dziecięce, gabinet, pokój gościnny, home office
  • Co powinno się znaleźć w poszczególnych pomieszczeniach?
  • Analiza układów
 • 12

  08 października 18:30

  Zamykanie projektu, rozliczenia, wynik projektu, dokumentacja powykonawcza. Podsumowanie kursu

  • Protokół odbioru końcowego bez uwag i co dalej?
  • Rozliczenia z klientem i podwykonawcami, przygotowanie do obsługi gwarancyjnej
  • Podsumowanie finansowe projektu. Czy wynik finansowy to jedyna miara sukcesu?
  • Podsumowanie kursu

Dowiedz się więcej

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą, aby przekazać informacje o przebiegu i cenie kursu.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole obowiązkowe
     

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.

 • Oprogramowanie potrzebne na kursie:

  • MS Paint, MS Word, Sketchup. Nie wymagamy zakupu aplikacji. W przypadku braku oprogramowania rysunki mogą być wykonane odręcznie
  • MS Excel / MS Word lub ich odpowiedniki Google Sheet, Google Docs